" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 1-15 เม.ย. 2566💎

 

ประกาศ ผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์สะสม รับเครดิตฟรี 💎

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 159106 ปัทมาวดี 6,744,590.00 7,000
2 132420 ปณธร 1,003,236.00 4,000
3 132205 เหมรัชต์ 864,931.00 2,000
4 183776 ปิยชาติ 719,385.00 1,000
5 156111 ชลิต 697,328.85 500
6 125102 จุฑาภรณ์ 618,024.00 200
7 180998 นครไทย 508,262.00 200
8 139141 ปิยวัน 482,563.00 200
9 145424 จ่อหม่อง 453,771.64 200
10 162182 ปริฉัตร 446,860.70 200
11 192128 ภาวิณี 433,965.30 200
12 137572 สุนิตา 431,146.00 200
13 114537 วิรัญดา 430,743.40 200
14 192013 สุทพงศ์ 387,797.00 200
15 166884 ระพีพรรณ์ 361,115.00 200
16 162699 อรอนงค์ 355,139.50 200
17 193222 มาโนช 340,870.00 200
18 149167 จรัญ 337,184.45 200
19 147280 โสภณ 307,072.90 200
20 152920 พรชัย 306,476.00 200
21 115648 กรรณิการ์ 294,481.36 200
22 144416 อัจฉรา 268,671.00 200
23 192137 วุฒิชัย 267,115.60 200
24 132459 Akhilesh 261,249.00 200
25 192227 ทัศนีย์ 260,378.00 200
26 153807 จำนงค์ 250,634.00 100
27 185296 อภิชาติ 250,336.00 100
28 122326 วระสุดา 248,078.00 100
29 184254 สุวรรณ 245,663.50 100
30 154712 นฤมล 244,024.00 100
31 148462 วีรพงษ์ 235,420.85 100
32 133845 จิรัสยา 234,290.50 100
33 189289 สราวุธ 224,932.50 100
34 138829 นิติธร 221,577.50 100
35 148219 พชร 207,661.60 100
36 160509 อรฤทัย 202,041.80 100
37 191623 ศักดิ์ชัย 199,417.60 100
38 105928 ขวัญจิตร 191,752.90 100
39 165200 เกษม 191,235.70  100
40 116503 ดารารัตน์ 182,070.60 100
status: err: