" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 10-16 เม.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134252  พิเชษฐ์ 8 5 4,000
2 193153 Yo 5 2 2,000
3 192451 ภูวนุช 3 2 1,000
4 129699 ประยูร 15 1 250
5 184742 อภิวัฒน์ 11 1 250
6 135310 อิสมะแอล 4 1 150
7 161544 วิทยา 2 1 150
8 149543 สุรศักดิ์ 6 1 100
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
12 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
13 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
14 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
15 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
16 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
17 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
18 106285 ดวงเนตร 45 0 20ชมเชย
19 109158 SOMCHITH 4 0 20ชมเชย
20 148829 วิเชียร 3 0 20ชมเชย
status: err: