" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 17-23 เม.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134252 พิเชษฐ์ 10 7 4,000
2 109158 SOMCHITH 6 5 2,000
3 193679 กิตติธร 5 2 1,000
4 106285 ดวงเนตร 31 1 500
5 167728 นิแม 4 1 250
6 178687 เฉลิมพงษ์ 2 1 150
7 129699 ประยูร 25 1 100
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
12 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
13 191984 ลำไย 4 0 20ชมเชย
14 171661 ยุทธการ 4 0 20ชมเชย
15 142029 อภิชาติ 3 0 20ชมเชย
16 135310 อิสมะแอล 2 0 20ชมเชย
17 192451 ภูวนุช 2 0 20ชมเชย
18 172584 นิรุทร 8 0 20ชมเชย
19 126320 พฤษมงคล 8 0 20ชมเชย
20 171767 อิรฟาน 7 0 20ชมเชย
status: err: