" />

รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษ!

ท่านจะได้รับข่าวสารและ โปรโมชั่นพิเศษ หรือ ของรางวัลอื่นๆ

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 24-30 เม.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 191984 ลำไย 2 1 4,000
2 142029 อภิชาติ 3 1 2,000
3 148568 มินทดา 2 1 1,000
4 155076 พลพิสิทฐ์ 2 1 500
5 109158 SOMCHITH 2 1 250
6 137684 สามารถ 5 1 150
7 161575 อัครินทร์ 20 1 150
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
12 193679 กิตตธร 9 0 20ชมเชย
13 106285 ดวงเนตร 33 0 20ชมเชย
14 129699 ประยูร 22 0 20ชมเชย
15 158391 นิมิตร 2 0 20ชมเชย
16 171767 อิรฟาน 10 0 20ชมเชย
17 125146 สมบุญ 90 0 20ชมเชย
18 172584 นิรุทธ 10 0 20ชมเชย
19 145083 อิทธิพล 8 0 20ชมเชย
20 137673 ภูมินทร์ 3 0 20ชมเชย
status: err: