" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 16-30 เม.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์สะสม รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 159106 ปัทมาวดี 10,499,040.00 7,000
2 132205 เหมรัชต์ 1,843,485.00 4,000
3 114339 ครรชิต 1,397,645.00 2,000
4 193383 สุมล  1,392,517.60 1,000
5 193510 นัฐพล 730,064.90 500
6 192013 สุทพงศ์ 572,092.00 200
7 191783 จักรกฤษณ์ 570,266.00 200
8 134803 นันทวิช 512,832.00 200
9 139141 ปิยวัน 478,057.00 200
10 156111 ชลิต 476,960.75 200
11 183859 สุริยา  469,870.50 200
12 193970 ทนงศักดิ์ 363,591.50 200
13 137572 สุนิตา 344,849.00 200
14 118590 พิพัฒน์พล 330,190.65 200
15 193222 มาโนช 313,806.00 200
16 152920 พรชัย 311,632.00 200
17 192018 ศรายุทธ 295,263.48 200
18 145424 จ่อหม่อง 282,889.00 200
19 122597  ทรายเงิน 280,466.10 200
20 166884 ระพีพรรณ์ 280,347.00 200
21 153807 จํานงค์  279,527.00 200
22 147280 โสภณ 268,212.95 200
23 148462 วีรพงษ์ 267,617.30 200
24 166319 Jiraporn 256,236.00 200
25 133760 คาวี 254,022.44 200
26 105928 ขวัญจิตร 246,174.80 100
27 162699 อรอนงค์ 240,695.40 100
28 118946 นครินทร์ 239,443.00 100
29 122304 ณัฏฐิกานต์ 237,700.80 100
30 193797 อุดมศักดิ์ 232,288.00 100
31 157414 สอเหาะ 219,444.78 100
32 123788 ปฐมพร 202,877.30 100
33 137955 คิวนัฐ  199,702.30 100
34 180998 นครไทย 198,006.30 100
35 119391 จักรกิตติ์ 197,889.00 100
36 191231 ไวทยา 188,975.25 100
37 179054 กฤติธี 186,190.50 100
38 190473 วิชัย 183,715.50 100
39 184254 สุวรรณ 180,866.00 100
40 119592 ณัฐพล 180,390.00 100

 

status: err: