" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 01-07 พ.ค. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 159413 เกียรติศักดิ์ 3 2 4,000
2 115648 กรรณิการ์ 2 2 2,000
3 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
4 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
5 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
6 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
7 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 148568 มินทดา 5 0 20ชมเชย
12 183776 ปิยชาติ 4 0 20ชมเชย
13 166961 นพรัตน์ 9 0 20ชมเชย
14 106285 ดวงเนตร 26 0 20ชมเชย
15 137684 สามารถ 7 0 20ชมเชย
16 189537 สุเมธ 3 0 20ชมเชย
17 194986 ชินวิตร 2 0 20ชมเชย
18 161575 อัครินทร์ 15 0 20ชมเชย
19 129699 ประยูร 13 0 20ชมเชย
20 171767 อิรฟาน 4 0 20ชมเชย
status: err: