" />

รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษ!

ท่านจะได้รับข่าวสารและ โปรโมชั่นพิเศษ หรือ ของรางวัลอื่นๆ

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 8 - 14 พ.ค. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 194200 ธนาวุฒิ 2 2 4,000
2 192451 Nawiya 4 1 2,000
3 166961 นพรัตน์ 45 1 1,000
4 195389 อาภา 2 1 250
5 131945 สุรศักดิ์ 2 1 250
6 193679 กิตติธร 6 0 150
7 106285 ดวงเนตร 27 0 50
8 192897 กิติภูมิ 3 0 50
9 147976 สุทธิพงษ์ 4 0 50
10 129699 ประยูร 9 0 50
11 145503 เกียรติคุณ 2 0 20
12 125146 สมบุญ 2 0 20
13 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
14 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
15 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
16 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
17 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
18 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
19 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
20 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
status: err: