" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 1-15 พ.ค.2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์สะสม รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 159106 ปัทมาวดี 10,597,050 7,000
2 114339  ครรชิด 2,714,830  4,000
3 132205 เหมรัชต์ 1,951,450 2,000
4 193383 สุมล  1,904,174  1,000
5 152920  พรชัย 1,758,025 500
6 132420 ปณธร 1,077,781 200
7 153807 จํานงค์ 1,060,260 200
8 194430  ณัฐดนัย 905,069 200
9 190473 วิชัย 832,280 200
10 139141 ปิยวัน 818,997 200
11 166551 ณัฐพงศ์ 610,817 200
12 162590 ศิวกร 586,384 200
13 194737 อัญชลี  558,538 200
14 112806 ธัชพล 504,199 200
15 148753 สิทธิชัย 453,015 200
16 132459 Akhilesh 448,133 200
17 132597 กุลวดี 437,424 200
18 114537 วิรัญดา 416,972 200
19 166884 ระพีพรรณ์ 395,986  200
20 193656 ภูมินทร์ 394,711 200
21 149167 จรัญ 393,716 200
22 154712 นฤมล  377,473  200
23 145424 จ่อหม่อง 373,529 200
24 141782 เสริมศักดิ์  340,026 200
25 130257  ณัฐฐากร 339,272 200
26 192018 ศรายุทธ 323,928 100
27 133845 จิรัสยา 310,066 100
28 139718 ทาดา  305,851 100
29 193671 เพลิน 290,807 100
30 122304 ณัฏฐิกานต์ 284,101 100
31 135364 ปิยะมาศ 277,744 100
32 137572 สุนิตา 266,636 100
33 184215 คมกริช 266,417 100
34 118590 พิพัฒน์พล 259,895 100
35 105928 ขวัญจิตร 255,459 100
36 127548 จักรพันธ์ 241,641 100
37 162699 อรอนงค์ 230,668 100
38 159413 เกียรติศักติ 224,459 100
39 119391 จักรกิตติ์ 215,670 100
40 125830 ดวงจันทร์ 213,236 100

 

status: err: