" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 15-21 พ.ค. 2566💎

💎ประกาศผลรางวัล แนะนำเพื่อน เครดิตฟรี💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 137596 ภานุพงศ์ 4 2 4,000
2 129845 สุขประเสริฐ 2 2 2,000
3 148657 อภิชาติ 15 1 1,000
4 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
5 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
6 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
7 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
8 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
9 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 - - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 106285 ดวงเนตร 23 0 20 ชมเชย
12 151548 มนัสวรรณ 2 0 20 ชมเชย
13 166961 นพรัตน์ 16 0 20 ชมเชย
14 129699 ประยูร 11 0 20 ชมเชย
15 184742 อภิวัฒน์ 6 0 20 ชมเชย
16 137684 สามารถ 3 0 20 ชมเชย
17 172584 นิรุทธ 3 0 20 ชมเชย
18 193679 กิตติธร 3 0 20 ชมเชย
19 138849 ณัฐพง 2 0 20 ชมเชย
20 195448 อาณัฐ 2 0 20 ชมเชย
status: err: