" />

รับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษ!

ท่านจะได้รับข่าวสารและ โปรโมชั่นพิเศษ หรือ ของรางวัลอื่นๆ

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 22 - 28 พ.ค. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 165585 สุธิดา 4 2 4,000
2 148657 อภิชาติ 29 1 2,000
3 137684 สามารถ 4 1 1,000
4 109158 SOMCHITH 4 1 250
5 161575 อัครินทร์ 2 1 250
6 196237 รัฐนันท์ 2 1 150
7 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ
11 174815 โตนนท์ 390 0 20ชมเชย
12 106285 ดวงเนตร 33 0 20ชมเชย
13 129699 ประยูร 8 0 20ชมเชย
14 147816 ปริพันย์ 5 0 20ชมเชย
15 193679 กิตติธร 3 0 20ชมเชย
16 129044 งามพร้อม 2 0 20ชมเชย
17 147036 สมถวิล 2 0 20ชมเชย
18 126320 พฤษมงคล 5 0 20ชมเชย
19 167728 นิแม 3 0 20ชมเชย
20 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ไม่มีผู้ได้รับ

 

status: err: