" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 16- 31 พฤษภาคม 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์สะสม รับเครดิตฟรี 💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 159106 ปัทมาวดี 22,697,500 7,000
2 149078 นํ้าฝน 2,485,117 4,000
3 132459  Akhilesh 1,820,013  2,000
4 166884 ระพีพรรณ์ 1,666,608 1,000
5 114339 ครรชิต  1,642,437 500
6 194430 ณัฐดนัย 1,490,301 200
7 142874 ช่วยหมวย 1,216,084 200
8 132205 เหมรัชต์ 1,194,197 200
9 152920 พรชัย 833,958 200
10 145424 จ๋อหม่อง 803,868 200
11 191623 ศักดิ์ชัย 736,835 200
12 110865 อภิชาติ 596,128 200
13 193510 นัฐพล 583,491 200
14 192269 นนท์กาน 541,129 200
15 122597 ทรายเงิน 494,049 200
16 154712 นฤมล 492,186 200
17 193383 สุมล  460,252 200
18 144266 กนิษฐา 383,359 200
19 132420  ปณธร 369,959 200
20 194737 อัญชลี 365,272 200
21 118946 นครินทร์ 357,533 200
22 118265 สุพัตรา 310,057  200
23 122326  วระสุดา 309,556 200
24 162699 อรอนงค์ 301,098 200
25 195126 วัลลพ 299,917 200
26 114568 วนิดา 298,067 100
27 149167 จรัญ 291,961 100
28 137572  สุนิตา 286,824 100
29 168451 พีระภัทร 282,171 100
30 122304 ณัฏฐิกานต์ 271,879 100
31 124267 อัจฉรา 265,288 100
32 184254 สุวรรณ 257,815 100
33 141782 เสริมศักดิ์ 247,062 100
34 133845 จิรัสยา 240,234 100
35 188529 ปรียาพร 230,438 100
36 105928 ขวัญจิตร 226,228 100
37 147280  โสภณ 224,456 100
38 192579 ธนภัทร 220,698 100
39 119729 ณรงค์ศักดิ์ 212,900  100
40 129312 อนุพล 203,991 100

 

status: err: