" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 29 พ.ค.- 04 มิ.ย. 2566💎

💎ประกาศผลรางวัล เเนะนำเพื่อน รับเครดิตฟรี💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134023 จรายุทธ 6 3 4,000 บาท
2 192451 Newiya 2 1 2,000 บาท
3 174815 โตนนท์ 520 1 1,000 บาท
4 161599 สาวิตร 2 1 500 บาท
5 154985 พัชรินทร์ 3 1 250 บาท
6 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 150 บาท
7 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 150 บาท
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
11 106285 ดวงเนตร 37 0 20 ชมเชย
12 184908 สิทธิเดช 34 0 20 ชมเชย
13 148657 อภิชาติ 33 0 20 ชมเชย
14 194889 เตชณรงค์ 5 0 20 ชมเชย
15 167728 นิเเม 4 0 20 ชมเชย
16 195448 อาณัฐ 4 0 20 ชมเชย
17 137684 สามารถ 4 0 20 ชมเชย
18 165585 สุธิตา 3 0 20 ชมเชย
19 189537 สุเมธ 2 0 20 ชมเชย
20 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 20 ชมเชย
status: err: