" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 5 มิ.ย.- 11 มิ.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับ เครดิตฟรี💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134023 จรายุทธ 10 1 4000 บาท
2 106285 ดวงเนตร 41 1 2000 บาท
3 145446 ลอราช 5 1 1000 บาท
4 192448 MAYYA 3 1 500 บาท
5 198301 นฤเบศ 3 1 250 บาท
6 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 150 บาท
7 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 150 บาท
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50 บาท
11 166961 นพรัตน์ 12 0 20 ชมเชย
12 184908 สิทธิเดช 15 0 20 ชมเชย
13 198392 สุวิมล 6 0 20 ชมเชย
14 148657 อภิชาต 14 0 20 ชมเชย
15 137684 สามารถ 7 0 20 ชมเชย
16 195448 อาณัฐ 3 0 20 ชมเชย
17 129699 ประยูธ 5 0 20 ชมเชย
18 189537 สุเมธ 4 0 20 ชมเชย
19 174815 โตนนท์ 232 0 20 ชมเชย
20 142136 นฤเบศธ์ 8 0 20 ชมเชย
status: err: