" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 01 - 15 มิถุนายน 2566💎

💎ประกาศผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์ สะสมสูงสุด รับ เครดิตฟรี 💎

 
 
ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 162573 อรดี 24,852,899.00 7000 บาท
2 159106 ปัทมาวดี 23,468,850.00 4000 บาท
3 181692 ภาคิน 20,954,957.00 2000 บาท
4 132459 Akhilesh 6,083,124.00 1000 บาท
5 132205 เหมรัชต์ 1,505,047.00 500 บาท
6 166884 ระพีพรรณ์ 1,239,566.00 200 บาท
7 137572 สุนิตา 983,833.00 200 บาท
8 114339 ครรชิต 812,490.00 200 บาท
9 149167 จรัญ 762,924.25 200 บาท
10 154712 นฤมล 736,125.00 200 บาท
11 122597 ทรายเงิน 670,198.68 200 บาท
12 191623 ศักดิ์ชัย 652,104.80 200 บาท
13 148753 สิทธิชัย 591,505.00 200 บาท
14 192227 ทัศนีย์ 582,267.00 200 บาท
15 187253 นิพนธ์ 576,971.15 200 บาท
16 112806 ธัชพล 497,158.00 200 บาท
17 114541 พรทิพย์ 476,041.00 200 บาท
18 124267 อัจฉรา 364,885.00 200 บาท
19 122304 ณัฏฐ์กานต์ 352,492.10 200 บาท
20 152920 พรชัย 341,867.00 200 บาท
21 199694 พงศธร 341,417.00 200 บาท
22 125102 จุฑาภรณ์ 328,680.00 200 บาท
23 148127 ทิพวัลย์ 316,390.00 200 บาท
24 139141 ปิยวัน 315,485.00 200 บาท
25 111176 ไชยา 307,731.00 200 บาท
26 129312 อนุพล 276,016.80 100 บาท
27 193383 สุมล 274,748.00 100 บาท
28 125357 บุญธรรม 274,699.00 100 บาท
29 166209 จิรวัฒน์ 274,624.00 100 บาท
30 193156 ณัฐพล 244,509.40 100 บาท
31 141782 เสริมศักดิ์ 240,470.50 100 บาท
32 149078 น้ำฝน 238,958.20 100 บาท
33 162699 อรอนงค์ 236,973.10 100 บาท
34 118265 สุพัตรา 236,268.00 100 บาท
35 120045 เสนีย์ 218,776.90 100 บาท
36 139718 ทาดา 217,503.00 100 บาท
37 138829 นิติธร 216,402.70 100 บาท
38 132597 กุลวดี 214,662.00 100 บาท
39 135364 ปิยะมาศ 201,770.50 100 บาท
40 196661 ศิริพร 201,489.50 100 บาท
status: err: