" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 19 มิ.ย.- 25 มิ.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับ เครดิตฟรี💎

 
 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 192451 Newiya 5 4 4000 บาท
2 134023 จรายุทธ 8 3 2000 บาท
3 192448 มายา 7 3 1000 บาท
4 177024 ณภคพล 18 1 500 บาท
5 148657 อภิชาต 11 1 250 บาท
6 129699 ประยูร 9 1 150 บาท
7 161038 Mongkhonlak 2 1 50 บาท
8 148568 มินทดา 2 1 50 บาท
9 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
10 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
11 195253 อนุชา 32 0 20 บาท
12 171661 ยุทธการ 7 0 20 บาท
13 106285 ดวงเนตร 15 0 20 บาท
14 189537 สุเมธ 4 0 20 บาท
15 166961 นพรัตน์ 3 0 20 บาท
16 184908 สิทธิเดช 4 0 20 บาท
17 174815 โตนนท์ 21 0 20 บาท
18 147976 สุทธิพงษ์ 5 0 20 บาท
19 1633 ไชยา 4 0 20 บาท
20 109158 SOMCHITH 3 0 20 บาท
status: err: