" />

💎ประกาศกิจกรรมเทิร์นโอเวอร์สะสม 15 - 30 มิถุนายน 2566💎

💎ประกาศผลรางวัล เทิร์นโอเวอร์ สะสมสูงสุด รับ เครดิตฟรี 💎

 
 
ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 162573 อรดี 8,563,800 7000 บาท
2 181692 ภาคิน 4,086,200 4000 บาท
3 166884 ระพีพรรณ์ 2,923,398 2000 บาท
4 122304 ณัฏฐ์กานต์​ 1,726,044 1000 บาท
5 132459 Akhilesh 1,003,940 500 บาท
6 199694 พงศธร 845,197 200 บาท
7 132420 ปณธร 805,618 200 บาท
8 134803 นันทวิช 691,757 200 บาท
9 191623 ศักดิ์ชัย 651,488 200 บาท
10 115648 กรรณิการ์ 600,973 200 บาท
11 193383 สุมล 582,642 200 บาท
12 162699 อรอนงค์ 570,884 200 บาท
13 125830 ดวงจันทร์ 449,948 200 บาท
14 122597 ทรายเงิน 440,466 200 บาท
15 154712 นฤมล 426,370 200 บาท
16 149167 จรัญ 297,865 200 บาท
17 141782 เสริมศักดิ์ 296,142 200 บาท
18 139141 ปิยวัน 295,332 200 บาท
19 132597 กุลวดี 281,428 200 บาท
20 137572 สุนิตา 279,657 200 บาท
21 138829 นิติธร 272,351 200 บาท
22 156111 ชลิต 265,259 200 บาท
23 139718 ทาดา 262,850 200 บาท
24 125985 นทีธร 260,496 200 บาท
25 159106 ปัทมาวดี 250,000 200 บาท
26 192232 นุธิดา 249,886 100 บาท
27 135372 สมยศ 247,544 100 บาท
28 180998 นครไทย 247,538 100 บาท
29 114339 ครรชิต 244,046 100 บาท
30 123256 สามารถ 232,509 100 บาท
31 164922 สมควร 190,113 100 บาท
32 148219 พชร 188,006 100 บาท
33 112806 ธัชพล 186,562 100 บาท
34 198616 อดุลย์ 185,467 100 บาท
35 132279 ปรากานต์ 181,310 100 บาท
36 125332 เจนจิราภรณ์ 180,700 100 บาท
37 135364 ปิยะมาศ 177,214 100 บาท
38 126686 บัณฑิต 176,514 100 บาท
39 192013 สุทพงศ์ 170,327 100 บาท
40 118590 พิพัฒน์พล 166,893 100 บาท
status: err: