" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 26 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับ เครดิตฟรี💎

 
 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134023 จรายุทธ 10 4 4000 บาท
2 200073 ธวัชชัย 5 4 2000 บาท
3 192451 Newiya 5 3 1000 บาท
4 192448 มายา 3 2 500 บาท
5 174815 โตนนท์ 50 1 250 บาท
6 195253 อนุชา 25 1 150 บาท
7 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
8 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
9 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
10 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - - - 50 บาท
11 197178 สุรชัย 22 0 20 บาท
12 106285 ดวงเนตร 19 0 20 บาท
13 200838 ศักดิ์ชัย 8 0 20 บาท
14 148657 อภิชาต 11 0 20 บาท
15 184908 สิทธิเดช 10 0 20 บาท
16 177024 ณภคพล 5 0 20 บาท
17 150989 มูหามะรอมลี 8 0 20 บาท
18 166961 นพรัตน์ 5 0 20 บาท
19 163439 กิตติพร 4 0 20 บาท
20 194889 เดชณรงค์ 3 0 20 บาท