" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 18 - 24 ก.ค. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับ เครดิตฟรี💎

 
 
ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 134023 จรายุทธ 14 5 4000
2 192451 Nawiya 4 3 2000
3 192448 มายา 5 3 1000
4 200838 ศักดิ์ชัย 15 2 500
5 192750 ธนพล 3 2 250
6 142029 อภิชาติ​  3 2 150
7 106285 ดวงเนตร 17 1 50
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - 50
11 148657 อภิชาติ 13 0 20
12 174815 โตนนท์ 31 0 20
13 195253 อนุชา 10 0 20
14 200073 ธวัชชัย 7 0 20
15 200113 ธนัตถ์ 3 0 20
16 137684 สามารถ 10 0 20
17 147976 สุทธิพงษ์ 6 0 20
18 150990 ภูวดล 4 0 20
19 184908 สิทธิเดช 4 0 20
20 1633 ไชยา 11 0 20
status: err: