" />

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💎ประกาศ กิจกรรม เทิร์นโอเวอร์ สูงสุด แจกเครดิตฟรี💎

💡รางวัลกิจกรรม เทิร์นอเวอร์ วันที่ 01 ธ.ค. - 15 ธ.ค.  2566💡

 
ลำดับ ยูสเซอร์ ชื่อ เทิร์นโอเวอร์ เงินรางวัล
1 bdbf115576 ชนัศชัย 3,035,789 7,000 บาท
2 bdbf115558 ดารุณี 2,800,987 4,000 บาท
3 bdbf111259 สุวรรณ 2,009,326 2,000 บาท
4 bdbf104834 จิรสิน 1,826,380 1,000 บาท
5 bdbf117720 โกวิท 1,756,457 500 บาท
6 bdbf104094 ปณธร 1,050,528 200 บาท
7 bdbf102530 วินัย 803,592 200 บาท
8 bdbf111549 วิวัฒน์ 761,173 200 บาท
9 bdbf110588 ธนายุทธ 760,329 200 บาท
10 bdbf109895 สุรศักดิ์ 759,001 200 บาท
11 bdbf109786 สุนิสา 756,780 200 บาท
12 bdbf109719 มะลิวรรณ 750,012 200 บาท
13 bdbf109706 ธนิดา 749,002 200 บาท
14 bdbf109663 Supattra 748,005 200 บาท
15 bdbf109517 พนิดา 735,054 200 บาท
16 bdbf110932 กชมน 729,054 200 บาท
17 bdbf110856 วิทวัส 725,660 200 บาท
18 bdbf113399 จงใจ 702,198 200 บาท
19 bdbf110828 Maya 690,083 200 บาท
20 bdbf103219 สุรชัย 676,603 200 บาท
21 bdbf109522 เจนรินทร์ 675,900 200 บาท
22 bdbf103140 เปรมมิกา 640,389 200 บาท
23 bdbf109524 วรวุฒิ 609,973 200 บาท
24 bdbf102495 ดวงจันทร์ 579,196 200 บาท
25 bdbf111376 อนุพล 541,506 200 บาท
26 bdbf109524 อรดี 539,196 200 บาท
27 bdbf109525 ชตุมา 520,900 200 บาท
28 bdbf117573 กรกฎ 485,700 100 บาท
29 bdbf110005 Jirasak 354,008 100 บาท
30 bdbf102182 จิรัสยา 309,124 100 บาท
31 bdbf107354 สมคิด 299,272 100 บาท
32 bdbf102605 กรรณิการ์ 286,031 100 บาท
33 bdbf102289 กฤติญา 267,128 100 บาท
34 bdbf111274 NORUM 261,488 100 บาท
35 bdbf117842 รัตนชัย 246,830 100 บาท
36 bdbf109783 ณัฐสิษฐ์ 240,134 100 บาท
37 bdbf112443 สำรอง 239,752 100 บาท
38 bdbf111929 พีรพรรณ 213,257 100 บาท
39 bdbf111737 วาสนา 185,280 100 บาท
40 bdbf102788 ระพีพรรณ์ 177,506 100 บาท
status: err: